Hiện tại, TCH sử dụng 2 hình thức thanh toán dưới đây:

Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt.

Hình thức 2: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Khách chuyển tiền vào tài khoản sau: