Tên miền vnPhí khởi tạoPhí duy trì nămTransfer về TCHGROUPĐăng ký
.vn300.000 đ470.000 đMiễn phíĐăng ký
.com.vn290.000 đ340.000 đMiễn phíĐăng ký
.net.vn | .biz.vn290.000 đ340.000 đMiễn phíĐăng ký
.name.vn30.000 đ45.000 đMiễn phíĐăng ký
.edu.vn160.000 đ190.000 đMiễn phíĐăng ký
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn|
.info.vn | .int.vn | .health.vn |
.ac.vn
200.000 đ200.000 đMiễn phíĐăng ký
Tên miền quốc tếPhí khởi tạoPhí đăng ký Phí duy trì nămTransfer về TCHGROUPĐăng ký
.comFree299.000 đ299.000 đ190.000 đĐăng ký
.netFree309.000 đ309.000 đ237.000 đĐăng ký
.orgFree339.000 đ339.000 đ271.000 đĐăng ký
.topFree249.000 đ249.000 đ199.000 đĐăng ký
.xyzFree271.000 đ271.000 đ217.000 đĐăng ký
.siteFree588.000 đ588.000 đ470.000 đĐăng ký
.websiteFree475.000 đ475.000 đ380.000 đĐăng ký
.onlineFree735.000 đ735.000 đ588.000 đĐăng ký
.techFree1.040.000 đ1.040.000 đ832.000 đĐăng ký
.hostFree1.921.000 đ1.921.000 đ1.537.000 đĐăng ký
.storeFree1.175.000 đ1.175.000 đ940.000 đĐăng ký
.infoFree339.000 đ339.000 đ271.000 đĐăng ký
.companyFree181.000 đ181.000 đ145.000 đĐăng ký