THIẾT KẾ LOGO

Logo là “bộ mặt của thương hiệu”, sở hữu một logo chuyên nghiệp là nền tảng phát triển thương hiệu bền vững.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ LOGO

 
 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ

#1 CƠ BẢN
499,000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 1
 • Số lần chỉnh sửa: 3
 • Triển khai: 3-6 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
đăng ký
#2 NÂNG CAO
1,000.000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 2
 • Số lần chỉnh sửa: 5
 • Triển khai: 4-8 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
đăng ký
#3 C.NGHIỆP
5,000,000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 3
 • Số lần chỉnh sửa: 3
 • Triển khai: 15-30 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
 • Brand guideline
đăng ký

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Mọi sự hợp tác thành công đều bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện