Báo giá dịch vụ Thiết kế Website

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Gói Website cơ bản
1.500.000 Đ
Tên miền .com
Hosting: 1GB
Băng thông không giới hạn
Nhập liệu ban đầu
Thiết kế banner
Tích hợp Plugin chát
Website chuẩn SEO
Chuẩn Giao diện Mobile
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Bảo hành trọn đời
Gói Website chuyên nghiệp
5.000.000 Đ
Tên miền .com, .com.vn
Hosting: 2GB
Băng thông không giới hạn
Nhập liệu ban đầu
Thiết kế banner: 2 hình ảnh
Tích hợp Plugin chát
Website chuẩn SEO
Chuẩn Giao diện Mobile
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Bảo hành trọn đời
Gói Website nâng cao
10.000.000 Đ
Tên miền .com, .com.vn, .vn
Hosting: 4GB
Băng thông không giới hạn
Nhập liệu ban đầu
Thiết kế banner: 5 hình ảnh
Tích hợp Plugin chát
Website chuẩn SEO
Chuẩn Giao diện Mobile
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Bảo hành trọn đời

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0343 12 12 38 (MR. Tùng)

Báo giá dịch vụ SEO TỔNG THỂ WEBSITE

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Gói SEO cơ bản
12.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 500 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 25 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng 500 backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ chạy quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 100/1 ngày sau 6 tháng
Gói SEO chuyên nghiệp
18.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 1.000 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 35 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng 1000 backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ 2 triệu quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 150/1 ngày sau 6 tháng
Gói SEO nâng cao
32.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 2000 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 50 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng 2000 backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ 4 triệu quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 200/1 ngày sau 6 tháng

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0343 12 12 38 (MR. Tùng)

Báo giá dịch vụ Chăm sóc Website

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Gói Phổ thông
3.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 120 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 10 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ chạy quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 20/1 ngày sau 6 tháng
Gói Tiêu chuẩn
5.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 200 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 15 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng 100 backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ chạy quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 40/1 ngày sau 6 tháng
Gói nâng cao
7.000.000 Đ/1 tháng
Phân tích 300 từ khóa
Viết bài chuẩn SEO: 20 bài/1 tháng
Tối ưu onpage, Code Website
Cài đặt Tool SEO đầy đủ
Xây dựng liên kết nội bộ
Xây dựng 200 backlink chất lượng/1 tháng
Hỗ trợ 1 triệu quảng cáo Google
Thời gian SEO: 6 -12 tháng
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Traffic = 60/1 ngày sau 6 tháng

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0343 12 12 38 (MR. Tùng)

Báo giá dịch vụ Quảng Cáo Google

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Gói Cơ bản
5.000.000 Đ - 20.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 20%
Phân tích bộ từ khóa chuyển đổi
Tối ưu bài viết, Website
Setup Remarketing Google Ads
Setup chuyển đổi Google Ads
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi tiền chạy Google Ads
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng
Gói Tiêu chuẩn
20.000.000 Đ - 150.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 15%
Phân tích bộ từ khóa chuyển đổi
Tối ưu bài viết, Website
Setup Remarketing Google Ads
Setup chuyển đổi Google Ads
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi 500.000 Đ Google Ads
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng
Gói nâng cao
Trên 150.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 10%
Phân tích bộ từ khóa chuyển đổi
Tối ưu bài viết, Website
Setup Remarketing Google Ads
Setup chuyển đổi Google Ads
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi 1.000.000Đ
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0343 12 12 38 (MR. Tùng)

Báo giá dịch vụ Quảng Cáo Facebook

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Gói Cơ bản
5.000.000 Đ - 20.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 20%
Xây dựng nội dung quảng cáo: 1-5 bài viết
Chỉnh sửa, làm hình ảnh quảng cáo: 1-5 hình
Làm video Quảng cáo
Cập nhật nội dung lên Fanpage
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi tiền chạy Facebook Ads
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng
Gói Tiêu chuẩn
20.000.000 Đ - 150.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 15%
Xây dựng nội dung quảng cáo: 5-15 bài viết
Chỉnh sửa, làm hình ảnh quảng cáo: 5-15 hình
Làm video Quảng cáo
Viết 10 bài lên Fanpage
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi 500.000 Đ Facebook Ads
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng
Gói nâng cao
Trên 150.000.000 Đ
Phí dịch vụ: 10%
Xây dựng nội dung quảng cáo: 15-30 bài viết
Chỉnh sửa, làm hình ảnh quảng cáo: 15-30 hình
Làm video Quảng cáo
Viết 20 bài lên Fanpage
Báo Cáo hàng ngày
Tạo và tối ưu Fanpage Facebook
Khuyến mãi 1.000.000 Đ Facebook Ads
Tư vấn Marketing Online tổng thể
Tặng 1 Website bán hàng

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0343 12 12 38 (MR. Tùng)